EcoEleven.pl Logo

KOBiZE – rejestracja firm w bazie, raporty, korekty

Co to jest KOBiZE

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Dotyczą one sporządzania i wprowadzania raportu do bazy KOBiZE (czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Raporty składane w systemie KOBiZE mają docelowo zastąpić opłaty za korzystanie ze środowiska. Jednak w trwającym obecnie okresie przejściowym, przedsiębiorcy mają obowiązek wykonywania obu typów sprawozdań.

Kogo dotyczy

Raporty KOBiZE powinny wypełniać wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, nawet jeżeli jedyne źródło emisji to spalanie paliw silnikowych.

Co zawiera raport

W raporcie składanym do KOBiZE wprowadza się m. in. dane o wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, a także informacje o wielkości produkcji i charakterystyce surowców oraz paliw. Uwzględnia się też sposoby zapobiegania lub ograniczania emisji.

Jak złożyć raport KOBiZE

Składania sprawozdań KOBiZE dokonuje się przez Internet. Interfejs serwisu nie jest niestety zbyt intuicyjny, a wprowadzenie prawidłowych danych wymaga fachowej wiedzy, dlatego jego obsługę warto powierzyć specjalistom.

Częstotliwość raportowania

Raporty te przekazuje się raz do roku. Termin złożenia sprawozdania upływa ostatniego dnia lutego.

Na co uważać

Pierwszym okresem sprawozdawczym był rok 2010. Warto zadbać o wprowadzenie danych za zaległe okresy, by uniknąć kar, których pojawienie się jest tylko kwestią czasu. Jednak już teraz podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska żąda przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE. W razie jego braku wydaje nakaz uzupełnienia takiego raportu. Niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu.

Nasza oferta

EcoEleven proponuje Państwu fachową pomoc przy dokonywaniu rejestracji do bazy KOBiZE oraz profesjonalne i rzetelne sporządzanie raportów. Z naszą pomocą mogą też Państwo uzupełnić braki w sprawozdawczości. Naszym główny rejonem działania jest Poznań i Wielkopolska.Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

zadzwoń:
690 696 834

lub napisz:
kontakt.ecoeleven(znaczekmałpy)gmail.com